โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาของการให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยเร่งด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ประชุมร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรม 270 Sroke Timer ชี้แจงกลุ่มเป้าหมายและทดลองใช้โปรแกรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาของการให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยเร่งด่วนโรคหลอดเลือดสมอง นำโดย อาจารย์ นายแพทย์เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ประชุมร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรม 270 Sroke Timer อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของโปรแกรม และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีการประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายและทดลองใช้โปรแกรมในวันที่ 27-28 ต.ค. 2564 นี้

วันที่เผยแพร่
2021-10-26
ผู้เผยแพร่
admin