การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 โครงการ โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บวร วิทยชำนาญกุล  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน และจัดอบรมครู ก สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั้ง 4 โหนด  ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลสันทราย จำนวน 60 คน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2019-10-30
ผู้เผยแพร่
แอดมิน