การฝึกอบรม "อสม. และนักบริบาล(ซีจี)" ผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว จัดการอบรมผู้ผู้บริบาลผู้ป่วยในชุมชนเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นครูก.เพื่อส่งต่อความรู้และการปฏิบัติสู่ผู้ดูแลในครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วย 5 ฐานการปฏิบัติ 1.ฐานใจ 2.ฐานกาย 3.ฐานกิน 4.ฐานกิจวัตรประจำวันแปล 5.ฐานการเคลื่อนไหว ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จ. ขอนแก่น

วันที่เผยแพร่
2021-11-12
ผู้เผยแพร่
admin