โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิต จากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว ประชาพิจารณ์ รูปแบบระบบการบริการศูนย์จิตอาสาพาเบิ่งแยงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ตำบลโนนท่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิต จากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว ประชาพิจารณ์ รูปแบบระบบการบริการศูนย์จิตอาสาพาเบิ่งแยงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ตำบลโนนท่อนเช้าและที่ตำบลสาวะถีได้ภาพที่น่าประทับใจที่ทั้งเทศบาล รพ.สต. สั่งให้การสนับสนุนแกนนำก็กระตือรือร้นมีการตั้งกองผ้าป่าโดยไม่รับค่าร่วมกิจกรรมของแกนนำซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทีมวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

วันที่เผยแพร่
2021-11-25
ผู้เผยแพร่
admin