โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และการบาดเจ็บที่สมอง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลและบริบาลในพื้นที่ศึกษาวิจัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และการบาดเจ็บที่สมอง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลและบริบาล ในพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ รพ.สต.หัวทุ่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ เทศบาล ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

วันที่เผยแพร่
2021-12-09
ผู้เผยแพร่
admin