กิจกรรมขยายผลโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจในกลุ่มผู้ป่วย NCDs จัดกิจกรรม ถ่ายทอด การใช้ แอฟพลิเคชั่น my brain ครอบคลุม ทั้ง 14 หน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสง

กิจกรรมขยายผลโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจในกลุ่มผู้ป่วย NCDs และการจัดการระบการแพทย์ฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา โดยจัดกิจกรรม ถ่ายทอด การใช้ แอฟพลิเคชั่น my brain ครอบคลุม ทั้ง 14 หน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อสม หน้าที่ รพ.สต. และทีมสหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเทพา เชื่อมต่อกับระบบฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทพา

วันที่เผยแพร่
2021-12-23
ผู้เผยแพร่
admin