โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่อง หลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฯ จังหวัดขอนแก่น ฝึกและอมรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่อง หลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่สมอง จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการฝึกทั้งหมด 5 วัน กับหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง และนักกายภาพอบรมทั้งหมด 3 วัน ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

วันที่เผยแพร่
2021-12-28
ผู้เผยแพร่
admin