โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้กับนักกายภาพบำบัด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับนักกายภาพบำบัด จำนวน 155ท่าน,พยาบาลTM 5 ท่าน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย กลุ่ม TBI.. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 จะเติมความรู้ Blunt chest,Blunt abdominal, Rehabilitation และระบบ Tranmural care model ก่อนจะเริ่มกันเรียนรู้และประเมินการใช้ CPG ร่วมกัน โดนผู้เรียน เป็นนักกายภาพบำบัด ทั่วประเทศ(ขอนแก่น40คน/เขตบริการสุขภาพที่7: กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม30 และภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศอีก80), พยาบาลTMรพ.ขอนแก่น5ท่าน(หัวหน้าwardและ leader RN)

วันที่เผยแพร่
2022-02-21
ผู้เผยแพร่
admin