ทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในแพลตฟอร์มหลักสูตรที่ 1 CPR + AED ให้กับคณะครู 11 สถาบัน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มช. ในโครงการวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่” นำโดย อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร และผศ.ดร.กนกวรรณ อังกสิทธิ์ ทีมวิจัย ประสานพลังคณาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย ผศ.ดร.นพ.บวร วิทยชำนาญกิจ พร้อมทีมสิบกว่าท่าน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในแพลตฟอร์มหลักสูตรที่ 1 CPR + AED ให้กับคณะครู 11 สถาบัน รวมกว่า 70 ท่าน ในวันเสาร์ 12 กุมภาพันธ์ 65 พร้อมขยายผลสู่นักเรียนและคณะครู 11 สถาบันทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

วันที่เผยแพร่
2022-02-21
ผู้เผยแพร่
admin