ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ผนึกกำลังคณะแพทยศาสตร์ มช. และโรงพยาบาลแมคคอมิค ลงพื้นที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ผนึกกำลังคณะแพทยศาสตร์ มช. และโรงพยาบาลแมคคอมิค ลงพื้นที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตาม ประเมินผล และหนุนเสริมการขยายผลในสถานศึกษา

วันที่เผยแพร่
2022-02-23
ผู้เผยแพร่
admin