โครงการรูปแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว จัดการประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบและกระบวนการทำงานของศูนย์จิตอาสาพาเบิ่งแยงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการรูปแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว จัดการประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบและกระบวนการทำงานของศูนย์จิตอาสาพาเบิ่งแยงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารอบจ. เทศบาล ผู้บริการสุขภาพ รพ.สต. แกนนำชุมชน และแกนนำสุขภาพชุมชน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่เผยแพร่
2022-02-25
ผู้เผยแพร่
admin