โรงพยาบาลอมก๋อย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ปัญหาและโอกาสพัฒนาระหว่างเครือข่ายกู้ชีพของอำเภออมก่อย

วันที่ 15 ตุลาคม 2562  โรงพยาบาลอมก๋อย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ปัญหาและโอกาสพัฒนาระหว่างเครือข่ายกู้ชีพอำเภออมก๋อย ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอมก๋อย ภายใต้โครงการพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2019-10-30
ผู้เผยแพร่
Admin