ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงเช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อติดตาม ประเมินผล และหนุนเสริมการขยายผลในสถานศึกษาสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

วันที่เผยแพร่
2022-03-01
ผู้เผยแพร่
admin