ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เพื่อติดตาม ประเมินผล และหนุนเสริมการขยายผลในสถานศึกษา

วันที่เผยแพร่
2022-03-01
ผู้เผยแพร่
admin