ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

ช่วงเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตาม ประเมินผล และหนุนเสริมการขยายผลในสถานศึกษา และช่วงบ่ายลงพื้นที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตาม ประเมินผล และหนุนเสริมการขยายผลสู่นักเรียนในสถานศึกษา

วันที่เผยแพร่
2022-03-01
ผู้เผยแพร่
admin