ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตาม ประเมินผล และหนุนเสริมการขยายผลสู่ครูในสถานศึกษาทั้งโรงเรียนกว่า 60 คน

วันที่เผยแพร่
2022-03-02
ผู้เผยแพร่
admin