ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 มีนาคม 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตาม ประเมินผล และหนุนเสริมการขยายผลสู่นักเรียน ในสถานศึกษา

วันที่เผยแพร่
2022-03-14
ผู้เผยแพร่
admin