การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม และนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา บรรยายในหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม แบ่งกลุ่มตามภารกิจ สรุปความสำคัญและแนวทางกาสรุปบทเรียนในแต่ละกลุ่ม พร้อมนำเสนอรายกลุ่ม

วันที่เผยแพร่
2022-09-26
ผู้เผยแพร่
admin