รายชื่อโครงการย่อย ภายใต้โครงการ " การพัฒนาระบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจบ (พฉบ) ปี 3"

รายชื่อโครงการย่อย ภายใต้โครงการ " การพัฒนาระบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจบ (พฉบ) ปี 3" โดยโครงการที่ได้รับทุนมีดังนี้ ภาคเหนือ 10 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โครงการ และภาคใต้ 5 โครงการ

วันที่เผยแพร่
2022-10-12
ผู้เผยแพร่
admin