จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมฟื้นฟู "การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธารเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการฟื้นฟูผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) ณ ห้องประชุมชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น 8 โรงพยาบาลนครพงิค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น มูลนิธิฯ และโรงพยาบาลรวมจำนวน 50 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลแม่วาง และโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2023-01-03
ผู้เผยแพร่
admin