การติดตามการขยายผล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ “รูปแบบการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ทีมวิจัย “รูปแบบการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่” นำโดย อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผอ.โรงเรียนสาธิต มช. ลงพื้นที่นิเทศ หนุนเสริม และติดตามการขยายผล ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านผู้อำนวยการรัตติกรณ์ สุขดี และรองผู้อำนวยการรุ่งโรจน์ เหน่คำ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนแกนนำกว่า 60 คน โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษาเป็นวิทยากรขับเคลื่อนตามแพลตฟอร์มหลักสูตรที่ทีมวิจัยส่งมอบ

วันที่เผยแพร่
2023-01-03
ผู้เผยแพร่
admin