การอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT)

นที่ 28 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) ณ ประชุมC71 ชั้น 7 โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิฯ และโรงพยาบาล รวมจำนวน 50 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบแม่วาง และโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2023-01-03
ผู้เผยแพร่
admin