การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลให้ผู้ป่วย IMC ในโปรแกรม CMHIS

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายและผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นประธานกล่าวเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลให้ผู้ป่วย IMC ในโปรแกรม CMHIS” ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย โดยมี นายแพทย์นพรัตน์ รัชฎาพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสันทราย และคณะทีม IT โรงพยาบาลสันทราย พร้อมด้วยนายนคร ธรรมโธ๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทีม IT สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรและสอนวิธีการใช้การบันทึกข้อมูลให้ผู้ป่วย IMC ในโปรแกรม CMHIS ซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

วันที่เผยแพร่
2023-01-11
ผู้เผยแพร่
admin