ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 5 จำนวนกว่า 200 คน มีการวางระบบการสอนและการทดสอบดีเยี่ยมสำหรับนักเรียนกลุ่มใหญ่ นักเรียนได้ทักษะและสาระความรู้ครบถ้วนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมในการฝึกปฏิบัติ

วันที่เผยแพร่
2023-01-18
ผู้เผยแพร่
admin