ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนฮอดพิยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนฮอดพิยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแกนนำชั้น ม.1-5 จำนวน 70 คน ครูกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา และครูอนามัยสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการทดสอบความรู้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์

วันที่เผยแพร่
2023-01-20
ผู้เผยแพร่
admin