การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS : Advanced Cardiovascular Life Support)

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS : Advanced Cardiovascular Life Support) ซึ่งมีกำหนดจัดวันที่ 26 - 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนพัฒนา กลไกการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย CPR คุณภาพที่ครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนวิทยาจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพยาบาลผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2023-02-02
ผู้เผยแพร่
admin