ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันอังคาร 31 มกราคม 66 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแกนนำชั้น ม.1-6 ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารี และห้องเรียนเตรียมแพทย์และพยาบาล จำนวนกว่า 100 คน ครูกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา และครูอนามัยสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการทดสอบความรู้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์

วันที่เผยแพร่
2023-02-02
ผู้เผยแพร่
admin