ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ม.4 ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 76 คน ทีมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษาสรุปภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ อย่างพร้อมเพรียง

วันที่เผยแพร่
2023-02-02
ผู้เผยแพร่
admin