ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ม.4 ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 150 คน ทีมคณะครูแกนนำสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่คุณครูที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม

วันที่เผยแพร่
2023-02-15
ผู้เผยแพร่
admin