ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนได้บูรณาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนจำนวน 60 คน ทีมครูแกนนำ ได้สอนภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีการบูรณาการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม

วันที่เผยแพร่
2023-02-16
ผู้เผยแพร่
admin