ทีมวิจัยลงพื้นที่หนุนเสริม รูปแบบการขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยลงพื้นที่หนุนเสริม รูปแบบการขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ทางโรงเรียนได้บูรณาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน ภายใต้ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ก้าวสู่ทศวรรษแห่งความก้าวหน้าที่ยั่งยืน (รายวิชาสุขศึกษา/ลูกเสือ/แนะแนว/ฟิสิกส์) โดยมีครูแกนนำ และผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วันที่เผยแพร่
2023-02-22
ผู้เผยแพร่
admin