สำนักงานสธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายและติดตามผลการรักษาหลังกลับบ้านของผู้ป่วยระยะกลางในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดอบรมการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายและติดตามผลการรักษาหลังกลับบ้านของผู้ป่วยระยะกลาง ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 แห่ง ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พญ.ชลาทิพย์ ซื่อวัฒนะ หัวหน้าโครงการ เป็นประธานเปิดงานฯ วิทยากรผู้ดำเนินการสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย นายแพทย์ ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วันที่เผยแพร่
2023-02-22
ผู้เผยแพร่
admin