ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ม.4 ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รักษาดินแดน (รด.) และห้องเรียนกีฬา จำนวน 55 คน และก่อนหน้านี้ได้ลงฝึกให้นักเรียนกว่า 1,300 คน โดยทีมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษาสรุปภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทดสอบอย่างพร้อมเพรียง

วันที่เผยแพร่
2023-02-22
ผู้เผยแพร่
admin