ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนสันทรายพิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนสันทรายพิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 40 คน โดยทีมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษาสรุปภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วันที่เผยแพร่
2023-02-27
ผู้เผยแพร่
admin