ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 คน โดยท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหารและทีมครูกลุ่มแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยมีการขยายผลสู่นักเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ และ ขยายผลสู่คุณครู 100 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน

วันที่เผยแพร่
2023-03-09
ผู้เผยแพร่
admin