ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.5 จำนวน 55 คน โดยทีมครูแกนนำนำกาคสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วันที่เผยแพร่
2023-03-09
ผู้เผยแพร่
admin