ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 ทุกคน จำนวน 120คน โดยทีมครูแกนนำดำเนินการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ยอดเยี่ยมครับ

วันที่เผยแพร่
2023-03-09
ผู้เผยแพร่
admin