กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการให้บริการบริบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13-17 มีนาคม 2566 โครงการรูปแบบการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการให้บริการบริบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดของโรงพยาบาลในและนอกสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่1 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2023-03-22
ผู้เผยแพร่
admin