การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพในเครือข่ายภาคประชาชน (พระสงฆ์) ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนิมิต อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพในเครือข่ายภาคประชาชน (พระสงฆ์) ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)ตลอดจนนำความรู้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับการช่วยเหลือ โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระวิมลมุนี (นนทพันธ์ ปภสฺสโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา ให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม และได้รับเกียรติจาก ศ. (เกียรติคุณ) นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

วันที่เผยแพร่
2023-03-22
ผู้เผยแพร่
admin