การประชุมวิชาการสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ในคลินิกทันตกรรม

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมวิชาการสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ในคลินิกทันตกรรม เรื่อง "การจัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการเเพทย์ในคลินิกทันตกรรม​" (Medical Emergencies Management in Dental Clinic and Basic Life Support for Dental assistant) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม ส่งเสริมให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ มาใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการหากผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม โดยมีผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ในคลินิกทันตกรรม เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 คน ในการประชุม ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความสำคัญของการจัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม,การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดย ทพ.พงษ์กมล กาบบัว โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้บรรยายการประเมินผู้ป่วยให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้ถึงสภาวะที่ต้องกู้ฟื้นคืนชีพ National early warning score2 (NEWS2) ในส่วนเนื้อหาการบรรยายเรื่องการจัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรมเเละฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมอุปกรณ์การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน AED โดยได้รับการอนุเคราะห์ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลนครพิงค์ นำโดย นายแพทย์อิทธาวุธ งามพสุธาดล เเละทีมวิทยากรจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่เผยแพร่
2023-03-30
ผู้เผยแพร่
admin