การอบรมหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยปัง เหมือนจ้างช่างถ่ายภาพ และการออกแบบสื่อการทําสื่อและการเขียนข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ (สร้างสรรค์สื่อให้ปัง ด้วยพลังของการเรียนรู้)

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยปัง เหมือนจ้างช่างถ่ายภาพ และการออกแบบสื่อการทําสื่อและการเขียนข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ (สร้างสรรค์สื่อให้ปัง ด้วยพลังของการเรียนรู้) ให้แก่นักวิจัยจากหน่วยงานที่ได้รับทุนภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ณ เรือนรับรองอ่างแก้ว (Ang Kaew Villa) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2023-05-01
ผู้เผยแพร่
admin