การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D" (Workshop) ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

วันที่ 26 เมษายน 2566 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ ODU และคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D” ณ ห้องประชุม workcoco ชั้น 2 โรงแรม Kannas เชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2023-05-01
ผู้เผยแพร่
admin