การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D" (Workshop) ภาคใต้ ครั้งที่ 1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ปี3 โดยมี รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D" (Workshop) ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ณ อาคารดวงฤดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่เผยแพร่
2023-05-16
ผู้เผยแพร่
admin