สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเรื่องการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์โรค ภัยสุขภาพและข้อมูลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้ง ที่ 1

วันที่ 9 ตุลาคม 2562   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเรื่องการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์โรค ภัยสุขภาพและข้อมูลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้ง ที่ 1  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2019-11-01
ผู้เผยแพร่
Admin