โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงานและปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงานและปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ในยุค 4.0  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2019-11-01
ผู้เผยแพร่
Admin