โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ในยุค 4.0

วันที่เผยแพร่
2019-11-06
ผู้เผยแพร่
Admin