ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการฝึกอบรมการปฏิบัติการการใช้งานระบบ CMUgeency การใช้งานระบบระบุพิกัด GPS ณ โรงพยาบาลสันทราย

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการฝึกอบรมการปฏิบัติการการใช้งานระบบ CMUgency การใช้งานระบบระบุพิกัด GPS  ณ โรงพยาบาลสันทราย ภายใต้โครงการเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดพร้อมการสื่อสารแบบไร้สายสำหรับรถฉุกเฉิน

วันที่เผยแพร่
2019-11-06
ผู้เผยแพร่
Admin