โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 พฤศิจายน 2562  โรงพยาบาลฝางจัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลสันทราย.อำเภอฝาง  ผู้เข้าอบรมจำนวน 34 คน  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันทราย ภายใต้โครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 

วันที่เผยแพร่
2019-11-08
ผู้เผยแพร่
Admin