โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562   โรงพยาบาลฝาง ดำเนินการจัดอบรมอาสมสมัครฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง  ผู้เข้าอบรมจำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมเทศตำบลบาลแม่ข่า ภายใต้โครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 

วันที่เผยแพร่
2019-11-08
ผู้เผยแพร่
Admin