วิทยาลัยเชียงราย เตรียมความพร้อมผู้ช่วยนักวิจัยในการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ

วันที่ 5-8 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเชียงราย เตรียมความพร้อมผู้ช่วยนักวิจัยในการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ อสม.นำทีมผู้ช่วยนักวิจัยเข้าพบผู้สูงอายุ และดำเนินการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลสำรวจสถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด และความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุระยะที่ 1 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุที่ตำบลบัวสลี อำเภอเเม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วันที่เผยแพร่
2019-11-11
ผู้เผยแพร่
Admin